Naš Tim

andjelkoWEB-square

Anđelko Milardović

Voditelj Foruma

Prof.dr.sc. Boris Crnković

Komunikacija s ekonomskim fakultetima,
Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, dekan

Prof.dr.Nebojša Stojčić

Promišljanje digitalne transformacije i znanstvena promocija digitalne ekonomije; programska pitanja Foruma,
Sveučilište u Dubrovniku, prorektor

Aco Momčilović

Programska pitanja, odnosi s medijima,
FutureHR, direktor

Dr.sc. Ivan Miloloža

Predstavnik realnog sektora, edukacija,
vlasnik tvrtke Munja i bivši prvi čovjek HUP-a

Tomislav Levak

Edukacija, novi mediji,
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Jasminka Martinović

Komunikacija s realnim sektorom u području ICT-a,
Direktorica HUP - Udruge poslodavaca u obrazovanju

Scroll to Top
Scroll to Top