4. FORUM ICT DRUŠTVO

DIGITALNA EKONOMIJA

Osijek, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera
18.6.2021.

Određenje

 • Forum ICT i društvo je utemeljen u Osijeku 2017. godine.Utemeljitelji su Anđelko Milardović i Nandino Lončar.
 • Forum je zamišljen kao mjesto susreta aktera iz akademske zajednice,IT kompanija, politike i medija.
 • Središnja ideja foruma je policy koncept odnosno ICT kao tip javne politike te je u tom smislu dio nove društvene paradigme koju promovira Institut za europske i globalizacijske studije.
 • Zadatak Foruma je pokazati kako informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na transformaciju društva, te kakva je uloga znanstvene zajednice, IT kompanija i države u oblikovanju javnih politika koje se odnosi na ICT sektor.

Koncept

 • Forum svojom formom otvara prostor raspravama o odnosima između informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihovog utjecaju na društvo 21. stoljeća.
 • Otvaraju se rasprave o pozitivnim i negativnim aspektima ICT-a na društvo u kontekstu tehnološkog determinizma globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.
 • Forum sa svojim prijedlozima i inicijativama teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija lokalnog (Osijek), regionalnog (OBŽ) i nacionalnog razvoja (RH) u kontekstu ICT politika, u funkciji digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije u 21. stoljeću.

Ciljevi

 • Osnažiti i podržati razvoj ICT sektora u Osijeku i RH.
 • Slobodna i otvorena rasprava, razmjena ideja, zagovor dijaloga i poslovne suradnje među akterima.
 • Promocija ICT sektora u funkciji razvoja RH i digitalne ekonomije u doba digitalnog, umreženog, globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.
 • Analiza pozitivnih i negativnih aspekata ICT-a i utjecaja na društvo u cjelini (tehnološki determinizam).
 • Promišljanje i rasprava o cyber riziku (društvo rizika).
 • Suočavanje s rizicima globalnog informacijskoga društva na tragu koncepta refleksivne modernizacije.
 • Poseban naglasak će biti na predstavljanju ICT javne politike RH.

Digitalna

…koja se događa u posljednjem desetljeću mogla bi se promatrati kao postupak iskorištavanja digitalne tehnologije za stvaranje novih ili modificiranje postojećih korisničkih iskustava, kao i poslovne kulture i procesa, kako bi se udovoljilo promjenjivim potrebama kupaca i tržišta. U tom procesu postoji nekoliko mogućih katalizatora – Umjetna inteligencija, Blockchain ili IoT. Bilo koja od tih tehnologija može pomoći tvrtkama da postanu inovativnije, prilagodljivije ili kreativnije nego prije. Ali što AI i drugi omogućivači mogu unijeti u procese digitalne transformacije i dokazati se kao značajni pokretači DT-a? Najbolji scenariji obećavaju poboljšanja u brzini, optimizaciji troškova, diferencijaciji usluge, povećanju performansi i dosegu snage itd. Citat koji se vrlo često koristi je da su “podaci nova nafta”, ali unatoč svim inicijativama za velike podatke i novim mogućnostima , najmanje 80% podataka je nestrukturirano i time još uvijek neiskorišteno u svrhu učinkovite digitalne transformacije. Je li Hrvatska spremna na izazove koji su pred nama? Koji su vremenski okviri u kojima mi kao država i druge države moramo djelovati , da ne propustimo nove prilike? Na ovom ćemo forumu pokušati identificirati glavne igrače posljednjih godina i predvidjeti tko će imati vodeću ulogu u ovom desetljeću. Kako se pripremiti za budućnost i kakve će posljedice imati oni koji ostaju pasivni igrači?

PANELI

1. Digitalne prilike koje nadolaze

U posljednjih 10 godina, digitalna transformacija prešla je iz pomodne riječi u dio procesa upravljanja promjenama u mnogim tvrtkama. Što smo naučili i koje dobre prakse možemo podijeliti? I jednako važno, koja su glavna očekivanja koja će se dogoditi u sljedećih 10 godina? Kakve mogućnosti digitalna ekonomija pruža zemljama u tranziciji sa srednje na visoku razinu dohotka? Koliko dugo će digitalni prozori prilika ostati otvoreni?

2. Novi pokretači digitalne ekonomije: AI, IOT, Blockchain?

Digitalnu transformaciju često kombiniraju i podržavaju drugi IT trendovi. Glavni pokretači u nekim područjima su umjetna inteligencija, Internet stvari i tehnologije Blockchaina. Pružaju moćne alate za transformiranje organizacija i stvaranje novih lanaca vrijednosti i razine učinkovitosti. Ali dolaze i s upozorenjima i nekim pitanjima na koja tek treba odgovoriti. Koje primjere možemo naći u Hrvatskoj i podijeliti s drugim zemljama.

3. ICT i digitalna transformacija na nacionalnoj razini - Koji su rizici zaostajanja?

Mnoge su zemlje razvile nacionalnu strategiju ICT / AI / digitalizacije. Što je Hrvatska do sada stvorila i koje su razlike između planova i provedbe? Kako se uspoređujemo s drugim zemljama? Kako izmjeriti kapital svake zemlje za ovu vrstu transformacije? Razlike između vodećih zemalja koje vode ICT trendove i onih koji su samo sljedbenici mogu biti drastične. Što možemo učiniti da se bolje pripremimo za budućnost? Koliko vremena država mora reagirati na sve veću brzinu inovacija i koji su rizici ako to ne uspijemo?

Ekonomski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera

Sveučilište u Dubrovniku

Osječko-baranjska županija

Akademija za umjetnost i kulturu Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera

Mreža institucija
i aktera Foruma

Grad Osijek

Mediji

ITC Kompanije

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera

PARTNERI I SPONZORI FORUMA

Scroll to Top