Sedmi forum ICT-društvo
Zagreb, 14. ožujka 2024.,
Kuća Europe, 10h

Umjetna inteligencija i demokracija: Politika u doba umjetne inteligencije

U organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije

ODREĐENJE

Forum ICT i društvo utemeljen je u Osijeku 2017. godine. Utemeljitelji su Anđelko Milardović i Nandino Lončar.

Forum je zamišljen kao mjesto susreta aktera iz akademske zajednice, IT kompanija, politike i medija.

Središnja ideja foruma je policy koncept odnosno ICT kao tip javne politike, te je u tom smislu dio nove društvene paradigme koju promovira Institut za europske i globalizacijske studije, digitalni think-tank.

Zadatak Foruma je pokazati kako informacijsko-komunikacijske tehnologije utječu na transformaciju društva, te kakva je uloga znanstvene zajednice, IT kompanija i države u oblikovanju javnih politika koje se odnosi na ICT sektor.

KONCEPT

Forum svojom formom otvara prostor raspravama o odnosima između informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihovog utjecaju na društvo 21. stoljeća.

Otvaraju se rasprave o pozitivnim i negativnim aspektima ICT-a na društvo u kontekstu tehnološkog determinizma globalnog informacijskog društva 21. stoljeća.

Forum sa svojim prijedlozima i inicijativama teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija nacionalnog razvoja (RH) u kontekstu ICT politika, u funkciji digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije u 21. stoljeću.

CILJEVI

  • Osnažiti i podržati razvoj ICT sektora u RH
  • Slobodna i otvorena rasprava, razmjena ideja, zagovor dijaloga i poslovne suradnje među akterima
  • Promocija ICT sektora u funkciji razvoja RH i digitalne ekonomije u doba digitalnog, umreženog, globalnog informacijskog društva 21. stoljeća
  • Analiza pozitivnih i negativnih aspekata ICT-a i utjecaja na društvo u cjelini (tehnološki determinizam)
  • Promišljanje i rasprava o cyber riziku (društvo rizika)
  • Suočavanje s rizicima globalnog informacijskoga društva na tragu koncepta refleksivne modernizacije
  • Poseban naglasak će biti na predstavljanju ICT javne politike RH

MODERATOR I KLJUČNI GOVORNICI

Ines Šaric

glavna operativna direktorica ,Diverto d.o.o, Zagreb

Akademik Karolj Skala

Član Mađarske akademije znanosti Centar za informatiku i računalstvo Institut Ruđer Bošković, Zagreb

b
Marko Rakar

Mračni blog, Zagreb

Goran Živković

stručnjak za sigurnost informacijskih tehnologija,Combis d.o.o.,Zagreb

Branko Dronjić

direktor poslovne jedinice za IT i ispitnu okolinu, Ericsson- Nikola Tesla,Zagreb

Mario Valčić

direktor pametne infrastrukture, Siemens Hrvatska

Tomislav Brezovec

direktor sigurnosti , INA , Zagreb

Krešimir Kristić

voditelj odjela za informacijsku sigurnost,HEP,Zagreb

7. Forum ICT-društvo - riječ voditelja Foruma

Umjetna inteligencija i demokracija: Politika u doba umjetne inteligencije

Tehnologija i ekonomija. U povijesnoj relaciji, tehnologija i ekonomija su neraskidivo povezane, pri čemu su inovacije u tehnologiji često poslužile kao katalizatori za ekonomske promjene. Algoritmi umjetne inteligencije (AI) danas sve više oblikuju poslovna odlučivanja, analizu podataka i poslovne strategije, postajući ključan alat za održivost i konkurentnost. Razvoj digitalnih tehnologija posljednjih godina transformira tradicionalne gospodarske modele zahvaljujući sposobnosti analize velikih količina podataka u stvarnom vremenu. Ove tehnologije utječu na strukturu gospodarstva, mijenjaju načine donošenja odluka u trgovini financijskim instrumentima te imaju dubok društveni utjecaj na pitanja poput zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene skrbi. Riječ je o tehnološkoj i ekonomskoj dimenziji foruma jer su tehnika/tehnologija kapital i ekonomija povijesno planetarne pojave vođene idejom planetarne moći.

Tehnologija i demokracija. U političkom kontekstu, primijenjena umjetna inteligencija značajno utječe na informiranje građana, na njihovo promišljanje, ali i na političko ponašanje. Budući da u demokratskim sustavima krajnja politička moć leži u građanima, utjecaj AI na građane može imati ozbiljne implikacije na legitimnost i kvalitetu demokratskih procedura. Digitalne tehnologije koje koriste algoritme umjetne inteligencije, poput internetskih pretraživača ili društvenih mreža, mijenjaju način primanja informacija i stvaranja vijesti, ali istovremeno izazivaju zabrinutosti vezane uz političku polarizaciju, stvaranje odaja jeke te širenje dezinformacija. Riječ je o tehnološkoj i politološkoj dimenziji foruma s pitanjem može li zloupotreba AI odvesti društva u digitalne diktature 21.stoljeća.
Regulacija tehnoloških inovacija i umjetne inteligencije u Europskoj uniji. Prije donošenja politika regulacije AI nužno je prepoznati izazove na koje će regulacija nastojati odgovoriti, uključujući pristranost algoritama AI, njezin utjecaj na tržište radne snage, na privatnost korisnika, ali i uz nju povezane sigurnosne rizike. Razvoj etičkih standarda s naglaskom na transparentnosti, privatnosti i sigurnosti ključan je za odgovoran razvoj i primjenu umjetne inteligencije. Ključno (p)ostaje pitanje ravnoteže između poticanja inovacija s jedne i zaštite društva od potencijalnih rizika s druge strane. Riječ je o pravnoj i regulacijskoj dimenziji foruma s osvrtom na pravnu regulaciju AI u Europskoj uniji.

Pokrovitelji i partneri Foruma

Medijski partneri Foruma

7. Forum ICT - Društvo

Budite i Vi dio Foruma,
registrirajte se besplatno!

7. Forum ICT - Društvo

Umjetna inteligencija i demokracija: Politika u doba umjetne inteligencije

Zagreb, 14. ožujka 2024.., Kuća Europe
U organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije

Lokacija

Scroll to Top